Anmälan

Välkommen till 
Verksamhetskonferens  i Uppsala  20-21 mars
Anmälan senast 14 mars till.  info@seniornetinternet.se
 Hoppas alla fått e-post med program..

 

——————————————————————-

Verksamhetskonferens


Välkomna

till SeniorNet Internets Verksamhetskonferens

I Uppsala 20-21 mars

Vi träffas tisdag 20 mars vid 14-15 tiden.

Logi blir i enkelrum på Hotell Centralstationen

Vi kommer att få vara i Uppsala klubbens lokaler.

Programmet är inte riktigt färdig,

utan kommer lite senare då även med tid för anmälan.

Ett besök i domkyrkan ska vi hinna med

                                      SeniorNet Internets Styrelse

 

 

*********************************************

SeniorNets mail nr 2

Nr 2

 

*********************************

Nr 1

SeniorNet  mail nr 1

………………………………………..

 

Jul

God Jul och Gott Nytt År

önskas alla SNI medlemmar !!

 

..

nr. 4

Nytt brev från SeniorNet..

 

Mail nr 4

——————————-

 

Mail nr. 2 från styrelsen

mail nr 2

Klicka på  SeniorNet mail – september 2017. och det kommer upp en pdf sida med information.

Från protokoll…

Överföring av direktanslutna medlemmar till Internetklubben Stämman biföll genom votering motionen att direktanslutna medlemmar omgående ska flyttas över till Internetklubben. Styrelsen hade i sitt förslag yrkat på avslag.
Ett problem är att motionen inte lämnats in på ett korrekt sätt enligt stadgarna och voteringen skulle därför inte ha genomförts. Frågan är nu om styrelsen har rätt att genomföra överföringen.
Styrelsen ger Angela Berglund i uppdrag att utreda hur beslutet angående motionen om Internetklubben ska hanteras mot bakgrund av att motionen inte inlämnats på ett korrekt sätt. Eventuellt behövs en juridisk konsultation

Sommar !!

Önskar alla en fin sommar..

Sommargrönska…

 

Top