Författare: Ingbritt Fransson

Mail nr. 2 från styrelsen

mail nr 2 Klicka på  SeniorNet mail – september 2017. och det kommer upp en pdf sida med information.

Publicerad i Okategoriserade

Från protokoll…

Överföring av direktanslutna medlemmar till Internetklubben Stämman biföll genom votering motionen att direktanslutna medlemmar omgående ska flyttas över till Internetklubben. Styrelsen hade i sitt förslag yrkat på avslag. Ett problem är att motionen inte lämnats in på ett korrekt sätt

Publicerad i Okategoriserade

Sommar !!

Önskar alla en fin sommar..

Publicerad i Okategoriserade

Sommargrönska…

 

Publicerad i Okategoriserade

Stämman avslutad !

Alla handlingar finns under Årsstämma 2017 , längst till höger i mörka listen ..

Publicerad i Okategoriserade

Nu är vi igång !

I dag startar årsstämman, längst bort i mörka listen, finns dokument… Årsstämmans dagordning : Årsstämman öppnas och röstlängd godkännes Beslut om stämmans behöriga sammankallande och om dagordning Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av två personer att justera

Publicerad i Okategoriserade

Kallelse

Kallelse till SeniorNet Internets årsstämma 2017 med början den 26 maj och pågår den tid som behövs. Anmälan till årsstämma sker via e-post senast 25 maj. Anmälan till e-postadress:  info@seniornetinternet.se Glöm inte namn och medlemsnummer och e-postadress Handlingar kommer att finnas här

Publicerad i Okategoriserade

SnSws stämma

Om ni inte sett det så är SnSws årsstämma fred. 7 april och SnSws verksamhetskonferensen dagen efter, alltså 8 april, allt i Stockholm. Motioner till stämman skall vara inne under januari. SNI styrelsen behöver därför ha dem snarast…

Publicerad i Okategoriserade

God Jul

God Jul och Gott Nytt År önskar vi alla medlemmar .. LilliAnn, IngBritt Björn och Våge

Publicerad i Okategoriserade

Brev till alla medlemmar ..

Hej alla SeniorNet Internets medlemmar. Vid senaste styrelsemötet diskuterades olika sätt för att bli lite aktiva i vår Internetklubb. Nu har Facebookgruppen varit igång ett tag. 20 medlemmar är vi nu. Detta är en sluten grupp med bara medlemmar, för

Publicerad i Okategoriserade
Top