Styrelsen

Ordförande: LilliAnn Källermark, la@kallermark.se
Kassör, sekreterare: IngBritt Fransson, in13@live.se
Medlemsansvarig:  Våge Thalin
Viktig ledamot: Björn Österlind

Uppdaterat i maj 2017

Top