Styrelsen

Ordförande  LilliAnn Källermark la@kallermark.se
Kassör, sekr.  IngBritt Fransson  in13@live.se
Medlemsansvarig   Våge Thalin
Viktig ledamot Björn Österlind