18 03 07

Protokoll fört vid Skypemöte 18 03 07 kl. 10-11

Närvarande

LilliAnn, IngBritt, Björn, Våge

§43. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat

§44. Program för verksamhetskonferensen diskuterades.

Sista dag för anmälan 14 mar

§45. Ordf. meddelade att hon troligen inte kommer med då en operation väntar den dagen.

§ 46 . Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

 

 

Grästorp 18 03 07

 

IngBritt Fransson

 

Program tisdag

Samling på Hotell Centralstationen kl. 14-15

Kaffe och incheckning

16,30 -18 Diskussion om SNIs framtid

18,30 Middag

 

Onsdag

Frukost på hotellet

  1. 10 Vad har vi för nytta av nätet..

Gratis utbildningar – facebookgrupper, länkar

Vad har Du själv för tips.

ca 11,30 besök på 60+mässan ( bussresa till mässan)

12.05 – 12.35 Malcolm Dixelius  Forne utrikeskorrespondenten och Rysslandsexperten Malcolm Dixelius berättar om sina resor

Rundvandring och lunch på mässan

Besök i Domkyrkan

Ca kl 16 avslutning