18 04 05

Protokoll fört vid Skypemöte 18 04 05 kl. 10-11

Närvarande

LilliAnn, IngBritt, Björn, Våge

§ 47. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat

§ 48. Rapport från verksamhetskonferensen med 8 deltagare var lyckad. Diskuterades hur

går vi vidare med att träffa deltagarna. Kontakt kommer att tas.

§ 49. Diskuterades hur skapa ett intresse för chatt och skype bland medlemmar för att träffas

§ 50. SNI har ett antal medlemmar som inte kommer in på SnSw Foum, mail till dessa med

information hur man gör för att byta lösenord

§ 51. Till SnSws årsstämman den 18 april beslutades att LilliAnn Källermark och Ingemar

Nevelius blir ombud.

§ 52. Kontakt kommer att tas med Ingemar Nevelius för beslut om dag för SNI årsmöte

§ 53. Nästa möte blir när dag är bestämd för årsmöte.

§ 54. Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

 

Grästorp 18 04 05

IngBritt Fransson