18 08 30

Protokoll fört vid Skypemöte 18 08 30 kl. 10-10,45

 

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand och Runar Lundman

 

§ 21. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

§ 22. Beslut om ytterligare ett brev till SenioNets styrelse angående våra medlemsavg. som

inte betalas ut. Ordf. ändrar lite i föregående brev och skickar det omgående till

styrelsen.

§ 23. Runar lägger fram ett förslag till medlemslista för SNIs medlemmar, som diskuterades.

Beslutet blev att han tillsammans med Ingemar Nevelius fortsätter med utformning och

därefter tas frågan upp i styrelsen.

§ 24. Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

 

Grästorp 18 08 30

IngBritt Fransson

Brev till SnSws styrelse