18 09 26

Protokoll fört vid Skypemöte 18 09 26 kl. 10-10,45

Närvarande
LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand och Runar Lundman

§ 25. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 26. Runar meddelar hur läget är med medlemlistor. Neves senaste förslag om
upplägg diskuterades, men ytterligare förslag kommer och beslut kommer i nytt
sammanträde.

§ 27. Neves motion om Moderskeppet diskuterades, ordf. tar kontakt med Moderskeppet och möjligheten för oss som klubb att använda deras kurser.

§ 28. Klubben har fått sina berättigade 16 500 kr som moderföreningen höll inne på
grund av att vi inte har kostnader för lokaler. Runar påpekade att många av de
fysiska klubbarna har gratis lokaler.

§ 29. Någon konferens i höst kunde inte planeras på grund av osäkerhet med
ekonomin, men till våren är planen att den ska genomföras. Förslag på plats
diskuterades..

§ 30. Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna.

 

Grästorp 18 09 26

IngBritt Fransson