18 11 14

Protokoll fört vid Skypemöte 18 11 14 kl. 10-11

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand och Runar Lundman

 

§ 31. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

§ 32. Våge meddelar att SNI har 165 medlemmar och medlemsrapport ska gå ut till samtliga

i styrelsen

§ 33. Svar till Ingemar Nevelius om motionen gällande Moderskeppet. Ordf. har haft kontakt

med Moderskeppet men ett medlemskap för en klubb gick inte att få. Ordf. tar

kontakt för vidare förhandling.

§ 34. Styrelsen godkänner medlemslistan som ska läggas på SeniorNet Internets-Forum .

Alla medlemmar ska få brev om detta, IngBritt verkställer.

§ 35. Intressanta länkar finns på SNI klubbsida, och kommer att informeras om i brevet.

§ 36. Ordf. är inbjuden till SnSws styrelse den 21 jan-19

§ 37. Ingemar Nevelius har skrivit 2 motioner till SnSws årsstämma. Ordf. tar kontakt för ev.

justering och sedan tar med dessa den 21 jan.

§ 38. Ordf. undersöker möjligheten att förlägga verksamhetskonferens i samband med

SnSws årsstämma i Örebro

§ 39. Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

 

Grästorp 18 11 14

IngBritt Fransson