19 01 28

Protokoll fört vid Skypemöte 19 01 28 kl. 10-11,30

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Runar Lundman hade dataproblem och kom lite senare

§ 49. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna
Erika har fortfarande inte hört av sig.

§ 50. Ordförande redogjorde för besök i Stockholm och SnSws styrelsemöte där hon var inbjuden
för att redogöra för Internet klubbens verksamhet. Många frågor som fick utförliga svar.

§ 51. Beslutades att Ingemar Nevelius bestämmer tid för årsmöte.

§ 52. Verksamhetskonferens i början av maj i Örebro.
Tid och plats bestäms tillsammans med SnSws ordförande så hon kan besöka konferensen.

§ 53. Nästa möte i god tid före årsmöte då verksamhetsberättelse och plan ska vara färdiga.

§ 54. Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna.

 

Grästorp 19 01 28

IngBritt Fransson