19 02 05

Protokoll fört vid Skypemöte 19 02 05 kl. 10-11,30

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand och Runar Lundman

§ 55. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

§ 56. Beslutar att årsmötet börjar den 18 februari

§ 57. Kallelse skickas ut till alla via gruppmail

§ 58. Verksamhetsberättelse och plan godkännes.

§ 59. Ingen mer att besluta avslutas mötet..

 

Grästorp 19 02 05

IngBritt Fransson