Dag: 25 april, 2016

Enkät

Tack alla som deltagit i den via e-post utskickade enkäten. 122 brev skickades ut 51 har svarat 20 medlemmar är positiva till SNI i fortsättningen 11 tyckte vi skulle lägga med 20 hade ingen åsikt..    Lite idéer från enkät

Top