Månad: april 2016

Enkät

Tack alla som deltagit i den via e-post utskickade enkäten. 122 brev skickades ut 51 har svarat 20 medlemmar är positiva till SNI i fortsättningen 11 tyckte vi skulle lägga med 20 hade ingen åsikt..    Lite idéer från enkät

Årsstämman är avslutad

Tack till alla som deltagit. Ett extra Tack till ordf. för stämman Ingemar ”Neve” Nevelius Protokoll kommer …

Top