Årsmöte 2023

Förslag på presidie till årsmötet

Ordförande Ingvar Edin
Justerare Iris Nilsson, Björn Alsmark.

Länkar till årsmötet

Dagordning

https://senweb.se/sniklubb/arsmote2023/dagord.pdf

Verksamhetsberättrlse

https://senweb.se/sniklubb/arsmote2023/verksamber.pdf

Resultatrapport

https://senweb.se/sniklubb/arsmote2023/resultatrapport.pdf

Balansrapport

https://senweb.se/sniklubb/arsmote2023/balansrapport.pdf

Revisionsberättelse

https://senweb.se/sniklubb/arsmote2023/revision.pdf

Budget

https://senweb.se/sniklubb/arsmote2023/budget.pdf

Verksamhetsplan

https://senweb.se/sniklubb/arsmote2023/verkplan.pdf

————————————————————————————–