Årsstämma 2016

Här är materialet till stämman !!

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat och balans
Revisorns berättelse
Verksamhetsplan
Valberedningens förslag

Protokoll 2016

Ligger inte länkarna på vit botten byt webbläsare till Google Chrome