Om oss

Vi är klubben för Dig som inte har någon klubb i Din närhet men ändå vill ha samma möjligheter att påverka som andra klubbar.

  • Postadress: LilliAnn Källermark, Järnsparvsvägen 13 A,  738 33 Norberg
  • E-postadress: info@internetklubben.se
  • Organisationsnummer: 802433-2952

Styrelsen

Ordförande: LilliAnn Källermark, la@kallermark.se
Kassör, sekreterare: IngBritt Fransson, in13@live.se
Medlemsansvarig:  Våge Thalin
Erika Strawn-Sjöstrand
Runar Lundman

Uppdaterat i mars 2019