Om oss

Vi är klubben för Dig som inte har någon klubb i Din närhet men ändå vill ha samma möjligheter att påverka som andra klubbar.

  • Postadress: LilliAnn Källermark, Järnsparvsvägen 13 A,  738 33 Norberg
  • E-postadress: info@internetklubben.se
  • Organisationsnummer: 802433-2952

Styrelsen

Ordförande: LilliAnn Källermark, la@kallermark.se
Kassör, sekreterare: IngBritt Fransson, in13g@live.se
Runar Lundman
Bo Ohlsson
Tommy Nilsson 

Uppdaterat i mars 2021

Stadgar 2021