Protokoll 2017

Protokoll fört vid möte i Västerås 17 03 17

Närvarande LilliAnn, Björn, IngBritt

§ 61. Beslutades att ombud till SnSw årsstämma skall vara
LilliAnn Källermark och Ingemar Nevelius

§ 62. Beslutades att utse Björn Österlind och Ingemar Nevelius till
SnSws verksamhetskonferens

§ 63. Mötet avslutades.

Grästorp 17 03 18

IngBritt Fransson

Protokoll fört vid Skypemöte 17 02 13 kl. 10-11

Närvarande: LilliAnn, IngBritt, Björn, Våge

§ 49. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat.

§ 50. Beslutar om årsmöte i Västerås 16-17 mars 2017. En kallelse ska gå ut omgående.

§ 51. Ordföranden fortsätter att planera för dagarna, kontaktar föredragshållare.

§ 52. Ingemar Nevelius skrivelser diskuteras. Nedläggning kommer att diskuteras i Västerås.

§ 60. Ordf. avslutade mötet och tackade deltagarna.

Grästorp 17 02 18

IngBritt Fransson

Protokoll fört vid Skypemöte 17 01 17 kl. 10-11

Närvarande: LilliAnn, IngBritt, Björn, Våge.

§ 42. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat.

§ 43. Beslutades att SNIs konferens ska vara på Västerås stadshotell någon dag mellan   14-17 mars. Inriktning: Om it i vård och omsorg. Ordföranden kontaktar föredragshållare.

§ 44. Förslag om att lägga årsmötet samtidigt. Ordföranden undersöker om video eller annan uppkoppling kan ske till de medlemmar som inte kan närvara.

§ 45. SeniorNet Internets framtid diskuterades, intresset är lågt och SNI-Face book har inte givit önskat resultat. Styrelsens förslag till årsmötet kommer att bli nedläggning.

Stadgarna om nedläggning

Ett eventuellt upphörande av SeniorNet Internet begärs av styrelsen eller revisorn inför ordinarie årsmöte.

Två tredjedels majoritet krävs i omröstning för bifall till stadgeändring eller till föreningens upphörande.

§ 46. Ordföranden kontaktar One.com om årsfaktura.

§ 47. Nästa möte måndag 13 februari kl. 10.

§ 48. Ordf. avslutade mötet och tackade deltagarna.

Grästorp  17 01 18

IngBritt Fransson