Protokoll 17 05 16

Protokoll fört vid Skypemöte 17 05 16  kl. 10-11,30

Närvarande
LilliAnn, IngBritt, Björn, Våge

§ 62. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat.

§ 63. Beslutades om årsmöte. Kontakt tas snarast med Ingemar Nevelius som lovat vara ordförande och genomföra årsmötet
§ 64. Förslag om att kallelse utgår omgående och årsmötet börjar 26 maj.

§ 65. Ordföranden skriver verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

§ 66. Förslag om att på dagordningen ta upp Synpunkter på nästa års verksamhet.

§ 67. Alla handlingar läggs ut på klubbsidan.

§ 68. Rita Dubbelman vill vara med i SNI Facebook, vilket godkändes.

§ 69. Brev om saknad kontaktinformation i arcMember, det kommer att åtgärdas.

§ 70. Ordföranden rapporterar från SnSws årsstämman och Björn från verksamhetskonferens. Bifall till Ingemars motion om att alla Direktansluta medlemmar ska flyttas över till Internetklubben.

§ 71. Ordföranden avslutade mötet.

Grästorp 17 05 17
IngBritt Fransson