Protokoll 2015

Styrelsemöte via skype 15 10 19 kl 13,00 – 14,45

med LilliAnn, IngBritt, Våge och Björn.

  • 21. Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.
  • 22. SNIs klubbsida skall sägas upp, ordf. tar kontakt med H2
  • 23. IngBritt rapporterar om nya klubbsidan i WordPress som vi blivit tilldelade. Arbetet med att bygga den har påbörjats Bra informationsmaterial finns att tillgå.
  • 24. Våge rapporterar om sina kontakter med medlemmar. Men intresset för klubben är svagt från medlemmarnas sida.
  • 25. Björn informerar om forum, vårt forum kommer nog att finnas kvar men inte som nu att man kommer till det först när man loggar in.
  • 26. Finns det intresse för utbildning via sin dator, inget intresse hittills. Men något vi måste jobba på att få igång.
  • 27. Björn rapporterar om SnSw sidan och övergången till WordPress.
  • 28. IngBritt åker till verksamhetskonferensen i Växjö den 8-9 november. Resa och logi betalas av klubben..
  • 29. Nästa möte 30 november kl. 10
  • 30. Ordf. avslutar mötet och tackar för visat intresse.

 

Styrelsemöte via Skype 15 11 30 kl. 10-11

med LilliAnn, IngBritt, Våge och Björn.

§ 31. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 32. IngBritt rapporterar från verksamhets konferensen i Växjö genom att hänvisa till det som ligger under information på forum.
Diskussion följde men fortfarande finns det frågetecken. Ompekning väntas bli i början av december.

§ 33. Björn rapporterade om forum att det kanske inte kan bli något som vi kan använda till årsmöte. Men det finns andra möjligheter.

§ 34 Medlemsregistret var uppe till diskussion. Fortfarande en del frågetecken.

§ 35 Näste möte 15 12 21 kl. 10

§ 36 Ordföranden avslutade mötet och tackade för intresset .

 

Styrelsemöte via Skype 15 12 21 kl. 10 -11

med LilliAnn, IngBritt, Våge och Björn.

§ 37. Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 38. Endast en punkt på dagordningen, och det är det problem som uppstått när inte SNI har ett eget forum för årsstämman.
Ingemar Nevelius är engagerad i detta och hade skickat förslag till berörda parter, viket även styrelsen fått ta del av.
Men inget är i nuläget genomförbart. Styrelsen avvaktar då nya WPsidan med Forum inte fungerar fullt ut.
Påminnelse om motioner till SnSws årsstämma kommer att finnas på Forum.

§ 39. Nästa möte fredag 15 januari 2016  kl. 10

§ 40. Ordföranden avslutade mötet och tackade för intresset, och önskade alla en God jul och Gott nytt år..

Mötet 15 januari är inställt