Protokoll 17 08 23

 

Protokoll fört vid Skypemöte 17 08 23  kl. 10-11

Närvarande
LilliAnn, IngBritt, Björn, Våge

 

§. 20 Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat

§21. Diskussion om den uppkomna situation då SnSws styrelse går emot årsstämmobeslut angående direktanslutna medlemmar.
Samt inbjudan till SNI från SnSws styrelse
Vi var eniga om att ska vi vara med får det ske via skype.

Styrelsen vill bjuda två personer från SeniorNet InterNet att vid  nästa styrelsemöte berätta om SeniorNet Internets verksamhet.
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 14 september i lokal Rosen på Rosenlundsgatan 44A (Södermalm) och ni är välkomna kl 12:30-13:00.

§ 22. Beslutades att ordf. skickar en skrivelse till SnSws styrelse.

§ 23. En verksamhetskonferens är planerad till hösten. Kassören tar fram lista var medlemmarna bor, och var det vore bäst att lägga densamma.

§ 24. Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna.

 

Grästorp  17 08 24

IngBritt Fransson