Protokoll fört vid Skypemöte 18 02 16 kl. 10-11

Närvarande
LilliAnn, IngBritt, Björn, Våge

§ 37. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat

§  38. Ordf. besvarar fråga från förra mötet om PC för alla.
Inget är ändrat alla medlemmar i SnSw har tillgång till den som finns på nätet

§ 39. Beslut om verksamhetskonferens den 20-21 mars
Ordf. preliminärbokar Hotell Centralstation
Inbjudan till alla medlemmar skickas omgående
SeniorNet Internet står för alla kostnader.

§ 40. Vi får vara i Uppsalaklubbens lokaler, kan ev. samarrangera en föreläsning
Förslag till ämnen diskuterades.

§ 41. Nästa möte 7 mars kl. 10

§ 42. Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

Grästorp 18 02 21

IngBritt Fransson