Protokoll 2016

Protokoll fört vid Skypemöte 16 12 19 kl. 15 -16

Närvarande: LilliAnn, IngBritt, Björn, Våge kunde inte närvara då hans Skype inte gick att koppla till.

 • 35. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat
 • 36. Ordföranden svarar på brev om vad SnSws Verksamhetskonferens i februari ska ta upp för ämnen. Förslag: IT i vård och omsorg, styrelsens verksamhetsplan.
 • 37. Motioner till SnSws årsstämma ska vara inskickade under januari. Vi funderar på motioner till nästa möte.
 • 38. SNIs medlemsträff diskuterades, förslag: i mars och förlagd till Västerås. Ordföranden tar fram förslag på lokal och föreläsare till nästa möte.
 • 39 Brev med julhälsning ska skickas ut till alla medlemmar.
 • 40 Nästa möte tisdag 17 januari kl. 10
 • 41 Ordf. avslutade mötet och tackade deltagarna

Grästorp 16 12 20

IngBritt Fransson

 

Protokoll fört vid Skypemöte 16 11 01 kl. 10 -11,30

Närvarande: LilliAnn, IngBritt, Våge, Björn

 • 30. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat
 • 31. Brev som skickades den 30 sep. till medlemmar med förfrågan om intresse för skypgrupper, gav inget resultat. Men 5 nya medlemmar i Face book gruppen.
 • 32. Diskuterades möjligheter till att få ett större intresse för klubben. Men inga bra förslag kom fram. Hur stort är intresset för SnSws forum men någon besöksstatistik finns inte.
 • 33. Nästa möte måndag 19 december kl. 10
 • 34. Ordf. avslutade mötet och tackade deltagarna

Grästorp 16 11 09

IngBritt Fransson

 

Protokoll fört vid Skypemöte 16 09 19 kl. 10 -11,30

Närvarande: LilliAnn, IngBritt, Våge, Björn

 • 23. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat
 • 24. Rapport om aktiviteter i Facebook gruppen. 20 deltagare, 15-17 tittar på det som kommit nytt. Trots olika försök är det ett fåtal som skriver och kommenterar.
 • 25. Diskussion om Facebook och hur vi når ut till medlemmar, och vad vill medlemmar ha. – Vilket behov tillfredsställer vi. – Interaktiv utbildning var målet, men intresse saknas. Dessutom finns det en del på SnSw som alla kan ta del av. – Är man medlem endast för att ta del av den information Dator och Teknikbiten ger.
 • 26. Beslutades om att på försök bilda små skypegrupper , samtal via nätet. Meddelade om detta ska gå ut med brev, och på FB och SNI forum..
 • 27. Försök även med träffar på olika ställen i landet, och då med någon intressant föreläsning.
 • 28. Nästa möte 31 okt kl. 10..
 • 29. Ordf. avslutade mötet och tackade deltagarna

Grästorp 16 09 24

IngBritt Fransson

 

Protokoll fört vid Skypemöte 16 08 15 kl. 10 -11

Närvarande. LilliAnn, IngBritt, Våge, Björn

 • 15. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat
 • 16. Gunilla Brattberg har lagt in ca 50 medl. i SeniorNet Internets egna forum till en kostnad av 282 kr. vilket godkännes.
 • 17. Brev har gått ut till dessa medlemmar att visa sig på SNI Forum men inget intresse. Även uppmaning att besöka SnSws Forum, då det inte fanns intresse för eget forum.
 • 18. Diskussion om mötesplatser. Skypegrupper där man träffas och diskuterar olika ämnen. Är Face book ett alternativ.
 • 19. Beslutades att lägga upp en Facebook grupp i ett försök att nå medlemmar. Brev med information ska skickas.
 • 20. Beslut om undersökning för en konferens med föreläsare, och var någonstans i landet den bör ligga.
 • 21. Nästa möte 19 sep. kl. 10
 • 22. Ordf. avslutade mötet och tackade deltagarna

Grästorp 16 08 18

IngBritt Fransson

 

Protokoll fört vid Skypemöte 16 02 16 kl. 10 -11

Närvarande: LilliAnn, IngBritt, Våge, Björn

§ 49. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat

§ 50. Beslut om årsstämma med början den 29 mars. Kontakt tas med Ingemar Nevelius om kallelse och vad den ska innehålla.

§ 51. Alla handlingar är färdiga och verksamhetsberättelse skickas runt till styrelsen för underskrift.

§ 52. Alla i styrelsen ställer upp till omval. Björn meddelar att han inte längre kan vara kontaktperson med SnSw då han lämnar den styrelsen. Men kommer att bli en tillgång i SNIs styrelse för andra uppdrag.

§ 53. Ordföranden tar kontakt med senweb.org. den ska vara uppsagd, men inkommit med krav på avgift.

§ 54. Diskussion om eget forum, och då använda domänerna Senweb.se och Seniornetinternet.se, som finns tillgängliga. Men det kan även öppna sig andra möjligheter..

§ 55. Nästa möte ska meddelas via e-post..

§ 56. Ordföranden avslutade mötet och tackade för intresset.

 

Protokoll fört vid Skypemöte 16 02 01 kl. 10 -11

Närvarande: LilliAnn, IngBritt, Våge, Björn

 • 41. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat
 • 42. Ett massutskick till medlemmar med information och uppmaning att komma in med förslag på verksamhet. Ett svar med bra idéer hade kommit.
 • 43. Diskussion om brev från Solvig Grönstedt om klubbinformation. Informationen behöver kompletteras och detta ska göras.
 • 44. Våge kommer inte in i medlemsregistret och ska ta kontakt med kansliet.
 • 45. Diskussion om klubbsidan, Våge vill ha en sida endast för styrelsen, saken ska undersökas
 • 46. Årsstämma, ordföranden tar kontak med Ingemar Nevelius. Ev. början 22 februari.
 • 47.Revision, verksamhetsberättelse och plan skall vara färdiga till nästa möte 15 februari kl. 10
 • 48 Ordföranden avslutade mötet och tackade för intresset.