Styrelsen

Ordförande: LilliAnn Källermark, la@kallermark.se
Kassör, sekreterare: IngBritt Fransson, in13@live.se
Medlemsansvarig:  Våge Thalin
Erika Strawn-Sjöstrand
Runar Lundman

Se mer information.

Uppdaterat i mars 2018

Top