Protokoll 2019

Protokoll fört vid Skypemöte 19 02 05 kl. 10-11:30

Närvarande: LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand och Runar Lundman

§ 55. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna
§ 56. Beslutar att årsmötet börjar den 18 februari
§ 57. Kallelse skickas ut till alla via gruppmail
§ 58. Verksamhetsberättelse och plan godkännes.
§ 59. Ingen mer att besluta avslutas mötet.
Grästorp 19 02 05
IngBritt Fransson

Protokoll fört vid Skypemöte 19 01 28 kl. 10-11:30

Närvarande: LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Runar Lundman hade dataproblem och kom lite senare

§ 49. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna
Erika har fortfarande inte hört av sig.

§ 50. Ordförande redogjorde för besök i Stockholm och SnSws styrelsemöte där hon var inbjuden för att redogöra för Internet klubbens verksamhet. Många frågor som fick utförliga svar.

§ 51. Beslutades att Ingemar Nevelius bestämmer tid för årsmöte.

§ 52. Verksamhetskonferens i början av maj i Örebro.Tid och plats bestäms tillsammans med SnSws ordförande så hon kan besöka konferensen.

§ 53. Nästa möte i god tid före årsmöte då verksamhetsberättelse och plan ska vara färdiga.

§ 54. Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna.

Grästorp 19 01 28
IngBritt Fransson

Protokoll fört vid Skypemöte 19 01 14 kl. 11-12

Närvarande. LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin,

§ 40. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna
Runar hade förhinder, Erika hade inte hört av sig trots påstötningar.

§ 41. Ingemar Nevelius har skickat 2 motioner till Internetklubben.
Styrelsen bifaller motionerna och sänder dessa vidare till SnSws årsstämma.

§ 42. Ombud till SnSws årsstämma i Örebro utsågs LilliAnn Källermark och IngBritt Fransson

§ 43. SNIs årsmöte blir i februari och Ingemar Nevelius får bestämma när det passar honom

§ 44. Den 21 januari ska ordf. träffa SnSws styrelse. Diskussion om vilka frågor som bör tas upp. Internetklubben som klubb, ekonomi, verksamhetskonferenser var något av det
som bör framhållas.

§ 45. Verksamhetskonferens i Örebro i maj diskuterades. Förra förslaget var i samband med SnSws årsstämma men inte så lätt att genomföra.

§ 46. Rapporter
– 50 medlemmar är nu med på medlemslistan
– SnSws kansli meddelar att 6 medlemmar saknar e-postadress. Nu har dessa
fått vanligt brev med uppmaning att höra av sig men ingen har hörsammat detta.

§ 47. Nästa möte blir den 28 januari kl. 10

§ 48. Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

Grästorp 19 01 14
IngBritt Fransson

 

 

Uppdaterat i mars 2019

Top