Välkommen

till SeniorNet Internet

Vi är klubben för Dig som inte har någon klubb i Din närhet
men ändå vill ha samma möjligheter att påverka som andra klubbar.

Vi har en sluten grupp på Facebook för bara medlemmar,

SeniorNet Internets egna Forum SNI Forum
Nu är den borttagen..

 samlingsplatser  där vi kan träffas och utbyta tankar.

Här kommer att ligga information om vad som händer.

Ytterligare information finns under de olika grupperna i mörka listen.

19 11 22

Internetklubben protesterar mot beslutet om Forum,

nu är vår gemensamma mötesplats borttagen.. 

19 10 14

Inbjudan till Gävle 

19 10 10

Brev till SnSws styrelse 

 

Seniornet mail nr 4 

19 09 25

————–

Rapport från Tjejträff finns under inlägg..
19 08 23

—————-

Tjejträff i Skövde 20-21 augusti, anmälan till

info@seniornetinternet

19 07 18

________________________________________________

Ingemar ”Neve” Nevelius har gjort ett inlägg på Forum

Internetklubben hos SeniorNet

Naturligtvis vill han ha en diskussion..

——————————————————————————

 

Länk till SeniorNet mail nr 3 finns under inlägg 

————————————————————-

I dag 19 06 06 firar SeniorNet Internet 13 år

—————————————————

.

Verksamhetskonferens i Örebro 

16- 17 maj

Program..

………..………………………………..

info@seniornetinternet.se