Verksamhetsplan

SeniorNet Internet fortsätter utveckla verksamheten med Forum, Facebook och Skype.

Den verksamhetskonferens som hölls i Västerås under våren 2017 blev lyckad och vi arbetar för fler sådana träffar på andra ställen i landet, så att fler av våra medlemmar har möjlighet att delta.