18 06 25

Protokoll fört vid Skypemöte 18 06 25 kl. 10-10,45

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand och Runar Lundman

§ 15. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna särskilt Erika Strawn-Sjöstrand och Runar Lundman, som nya i styrelsen.

§ 16. Konstituering:
Kassör , IngBritt Fransson
Sekreterare, IngBritt Fransson
Medlemsansvarig, Våge Thalin
Styrelseledamot, Erika Strawn-Sjöstrand
Styrelseledamot, Runar Lundman

§ 17. Ordförandens skrivelse till SnSws styrelse på grund av vägran betala ut del av
medlemsavgift, och att inte överföra direktanslutna medlemmar godkändes och skall skickas till kansliet.

Skrivelse

§ 18. Diskussion om kansliets öppenhållande som nu är stängt i 1½ månad. Ordf. försöker få kontakt med någon i styrelsen, dels om vår skrivelse och medlemsavgifter som ska bokföras.

§ 19. Nästa möte blir i augusti om inget särskilt inträffar.

§ 20. Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna.

 

Grästorp 18 06 25

IngBritt Fransson