Protokoll 19 03 07

Protokoll fört vid Skypemöte 19 03 07 kl. 10-11

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand och Runar Lundman

 

§ 15. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

§ 16. Konstituering Till kassör och sekreterare valdes IngBritt Fransson

Till medlemsansvarig valdes Våge Thalin

Ansvarig för klubbsidan IngBritt Fransson

§ 17. Beslut om att LilliAnn och IngBritt deltar i middagen den 7 april, dagen före årsstämman.
Ett förslag från styrelsen att ta upp på SnSws verksamhetskonferens är Face book.

§ 18. Rapport från ett samtal med kansliet som IngBritt haft, där hennes kunnigheten om klubbsidan ifrågasattes.

§ 19. Ett brev till alla medlemmar med aktuell information och om Aktiv.se

§ 20. Nästa möte 3 april kl. 10 via skype. Därmed avslutades mötet och ordf. tackade för deltagandet.

Grästorp 2019 03 07

IngBritt Fransson