Protokoll 19 04 24

Protokoll fört vid Skypemöte 19 04 24  kl. 10-10,45

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand från § 30

§ 27. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

§ 28. Beslutades att verksamhetskonferensen blir den 16-17 maj.
Klubben står för resa, mat och logi.

§ 29. SnSws ordförande Rose-Marie Frebran kommer.

Ordf. kommer att fortsätta med planering för dessa dagar.

Någon mer föredragshållare är önskvärt, och lokal och hotellrum.

§ 30 Brev ska skickas till samtliga medlemmar omgående.

Ytterligare ett brev med program när det är klart.

§ 31 Ordf. meddelar via mail när hon fått klart med planering.

Mötet avslutades och ordf. tackade för deltagandet

 

 

Grästorp  2019 04 24

IngBritt Fransson