Protokoll 2018

Protokoll fört vid Skypemöte 18 02 16  kl. 10-11

Närvarande

LilliAnn, IngBritt, Björn, Våge

§ 37.  Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat

§ 38.  Ordf. besvarar fråga från förra mötet om PC för alla.

          Inget är ändrat alla medlemmar i SnSw har tillgång till den som finns på nätet

§ 39.  Beslut om verksamhetskonferens den 20-21 mars.

          Ordf. preliminärbokar Hotell Centralstationen.

          Inbjudan till alla medlemmar skickas omgående

          SeniorNet Internet står för alla kostnader.

§ 40.  Vi får vara i Uppsalaklubbens lokaler, kan ev. samarrangera en föreläsning

           Förslag till ämnen diskuterades.

§ 41.  Nästa möte 7 mars kl. 10

§ 42.  Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

                                                                                     Grästorp  18 02 21

                                                                                      IngBritt Fransson

Protokoll fört vid Skypemöte 18 01 24  kl. 10-11,45

Närvarande

LilliAnn, IngBritt, Björn, Våge

§ 31.  Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat

§ 32.  Björn ställer en fråga om PC för alla, ordf. undersöker saken

§ 33.  Medlemsregister diskuterades och nackdelen att inte kunna se alla medlemmar i

          SnSw. Styrelsen dåliga kontakt med medlemmar.

§ 34.  Verksamhetskonferensen i Uppsala. Föreslagen tid 19 – 23 mars
           Ordf. tar kontakt och undersöker möjligheterna

            Diskuterades olika förslag till ämne.

§ 35.  Nästa styrelsemöte blir 16 feb. kl. 10

§ 36.  Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

                                                                                     Grästorp  18 01 25

                                                                                      IngBritt Fransson

Protokoll fört vid Skypemöte 18 03 07  kl. 10-11

Närvarande

LilliAnn, IngBritt, Björn, Våge

§ 43.  Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat

§ 44.  Program för verksamhetskonferensen diskuterades.

         Sista dag för anmälan 14 mars

§ 45.  Ordf. meddelade att hon troligen inte kommer med då en operation väntar den dagen.

Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

                                                                                     Grästorp  18 03 07

                                                                                      IngBritt Fransson

Program tisdag

Samling på Hotell Centralstationen kl. 14-15

Kaffe och incheckning

16,30 -18  Diskussion om SNIs framtid

18,30 Middag

Onsdag

Frukost på hotellet

kl. 10  Vad har vi för nytta av nätet..

              Gratis utbildningar – facebookgrupper, länkar 

              Vad har Du själv för tips.

ca 11,30  besök på 60+mässan  ( bussresa till mässan)

12.05 – 12.35  MALCOLM DIXELIUS Forne utrikeskorrespondenten och Rysslandsexperten Malcolm Dixelius berättar om sina resor

Rundvandring och lunch på mässan

Besök i Domkyrkan

Ca kl 16  avslutning

Protokoll fört vid Skypemöte 18 04 05  kl. 10-11

Närvarande

LilliAnn, IngBritt, Björn, Våge

§ 47.  Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat

§ 48.  Rapport från verksamhetskonferensen med 8 deltagare var lyckad. Diskuterades hur

           går vi vidare med att träffa deltagarna. Kontakt kommer att tas. 

§ 49.  Diskuterades hur skapa ett intresse för chatt och skype bland medlemmar för att

          träffas

§ 50.  SNI har ett antal medlemmar som inte kommer in på SnSw Foum, mail till dessa med

          information hur man gör för att byta lösenord

§ 51.  Till SnSws årsstämman den 18 april beslutades att LilliAnn Källermark och Ingemar

           Nevelius blir ombud.

§ 52.  Kontakt kommer att tas med Ingemar Nevelius för beslut om dag för SNI årsmöte

§ 53.  Nästa möte blir när dag är bestämd för årsmöte.

§ 54.  Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

                                                                                     Grästorp  18 04 05

                                                                                       IngBritt Fransson

Protokoll fört vid Skypemöte 18 05 02  kl. 10-11

Närvarande

LilliAnn, IngBritt, Björn, Våge

§ 55. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat

§ 56. Ordföranden skriver verksamhetsberättelse och plan omgående.

§ 57. Ingemar Nevelius motioner diskuterades.
         Styrelsen stödjer motion om Moderskeppet

         Motion om årsmöte i framtiden,

         styrelsen är tveksam att ha årsmöte på fysisk ort, då alla medlemmar ska ha möjlighet

         att deltaga, och svårighet med att genomföra detta.

.

§ 58. Våge framhöll vikten av att få in nya i styrelsen, han kommer att ringa runt..

§ 59. Björn kommer att lämna styrelsen. Ett varmt tack riktades till honom för hans år i

          styrelsen.

§ 60. Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

                                                                                     Grästorp  18 05 02

                                                                                       IngBritt Fransson

Protokoll fört vid Skypemöte 18 06 25  kl. 10-10,45

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand och Runar Lundman

§ 15. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna särskilt Erika Strawn-Sjöstrand och Runar Lundman, som nya i styrelsen.

§ 16. Konstituering:
Kassör , IngBritt Fransson
Sekreterare, IngBritt Fransson
Medlemsansvarig, Våge Thalin
Styrelseledamot, Erika Strawn-Sjöstrand
Styrelseledamot,  Runar Lundman

§ 17. Ordförandens skrivelse till SnSws styrelse på grund av vägran betala ut del av
 medlemsavgift, och att inte överföra direktanslutna medlemmar godkändes och skall skickas till kansliet.

§ 18. Diskussion om kansliets öppenhållande som nu är stängt i 1½ månad. Ordf. försöker få kontakt med någon i styrelsen, dels om vår skrivelse och medlemsavgifter som ska bokföras.

§ 19. Nästa möte blir i augusti om inget särskilt inträffar

§ 20. Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

                                                                            Grästorp 18 06 25

                                                                            IngBritt Fransson

Protokoll fört vid Skypemöte 18 08 30  kl. 10-10,45

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand och Runar Lundman

§ 21. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

§ 22. Beslut om ytterligare ett brev till SenioNets styrelse angående våra medlemsavg. som

         inte betalas ut. Ordf. ändrar lite i föregående brev och skickar det omgående till

         styrelsen.

§ 23. Runar lägger fram ett förslag till medlemslista för SNIs medlemmar, som diskuterades.

         Beslutet blev att han tillsammans med Ingemar Nevelius fortsätter med utformning och

         därefter tas frågan upp i styrelsen.

§ 24. Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

                                                                            Grästorp 18 08 30

                                                                            IngBritt Fransson

Protokoll fört vid Skypemöte 18 09 26  kl. 10-10,45

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand och Runar Lundman

§ 25. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

§ 26. Runar meddelar hur läget är med medlemlistor. Neves senaste förslag om
         upplägg diskuterades, men ytterligare förslag kommer och beslut kommer i nytt
         sammanträde

§ 27. Neves motion om Moderskeppet diskuterades, ordf. tar kontakt med Moderskeppet och möjligheten för oss som klubb att använda deras kurser.

§ 28. Klubben har fått sina berättigade 16 500 kr som moderföreningen höll inne på
         grund av att vi inte har kostnader för lokaler. Runar påpekade att många av de
          fysiska klubbarna har gratis lokaler

§ 29. Någon konferens i höst kunde inte planeras på grund av osäkerhet med
         ekonomin, men till våren är planen att den ska genomföras. Förslag på plats
         diskuterades..

§ 30. Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

                                                                            Grästorp 18 09 26

                                                                            IngBritt Fransson

Protokoll fört vid Skypemöte 18 11 14  kl. 10-11

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Erika Strawn-Sjöstrand och Runar Lundman

§ 31. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

§ 32. Våge meddelar att SNI har 165 medlemmar och medlemsrapport ska gå ut till samtliga

         i styrelsen

§ 33. Svar till Ingemar Nevelius om motionen gällande Moderskeppet. Ordf. har haft kontakt

         med Moderskeppet men ett medlemskap för en klubb gick inte att få. Ordf. tar

         kontakt för vidare förhandling.

§ 34. Styrelsen godkänner medlemslistan som ska läggas på SeniorNet Internets-Forum .

         Alla medlemmar ska få brev om detta, IngBritt verkställer.

§ 35. Intressanta länkar finns på SNI klubbsida, och kommer att informeras om i brevet.

§ 36. Ordf. är inbjuden till SnSws styrelse den 21 jan-19

§ 37. Ingemar Nevelius har skrivit 2 motioner till SnSws årsstämma. Ordf. tar kontakt för ev.

         justering och sedan tar med dessa den 21 jan.

§ 38. Ordf. undersöker möjligheten att förlägga verksamhetskonferens i samband med

         SnSws årsstämma i Örebro

§ 39. Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

                                                                            Grästorp 18 11 14

                                                                            IngBritt Fransson

Protokoll fört vid Skypemöte 19 01 14  kl. 11-12

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin,

§ 40. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

          Runar hade förhinder, Erika hade inte hört av sig trots påstötningar.

§ 41. Ingemar Nevelius har skickat 2 motioner till Internetklubben.

         Styrelsen bifaller motionerna och sänder dessa vidare till SnSws årsstämma.

§ 42. Ombud till SnSws årsstämma i Örebro utsågs LilliAnn Källermark och IngBritt Fransson

§ 43. SNIs årsmöte blir i februari och Ingemar Nevelius får bestämma när det passar honom  

§ 44. Den 21 januari ska ordf. träffa SnSws styrelse. Diskussion om vilka frågor som bör tas

         upp. Internetklubben som klubb, ekonomi, verksamhetskonferenser var något av det

         som bör framhållas. 

§ 45. Verksamhetskonferens i Örebro i maj diskuterades. Förra förslaget var i samband med

         SnSws årstämma men inte så lätt att genomföra.

§ 46. Rapporter

        – 50 medlemmar är nu med på medlemslistan

        – SnSws kansli meddelar att 6 medlemmar saknar e-postadress. Nu har dessa

          fått vanligt brev med uppmaning att höra av sig men ingen har hörsammat detta

§ 47. Nästa möte blir den 28 januari kl. 10

§ 48. Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

                                                                            Grästorp 19 01 14

                                                                            IngBritt Fransson

Protokoll fört vid Skypemöte 19 01 28  kl. 10-11,30

Närvarande

LilliAnn Källermark, IngBritt Fransson, Våge Thalin, Runar Lundman hade dataproblem och kom lite senare

§ 49. Ordföranden förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna

          Erika har fortfarande inte hört av sig.

§ 50. Ordförande redogjorde för besök i Stockholm och SnSws styrelsemöte där hon var

           inbjuden för att redogöra för Internet klubbens verksamhet. Många frågor som fick

           utförliga svar.

§ 51. Beslutades att Ingemar Nevelius bestämmer tid för årsmöte.

§ 52. Verksamhetskonferens i början av maj i Örebro. Tid och plats bestäms tillsammans

          med SnSws ordförande så hon kan besöka konferensen.

§ 53. Nästa möte i god tid före årsmöte då verksamhetsberättelse och plan ska vara färdiga.

§ 54. Inget mer att diskutera avslutar ordf. mötet och tackar deltagarna

                                                                            Grästorp 19 01 28

                                                                            IngBritt Fransson