SeniorNet Internets  historia från år 2006 till 2015