Verksamhetskonferens i Örebro 16-17 maj

16 maj
Ett elfel i Hallsberg gjorde att några av oss blev lite försenade. Men till slut kunde vi träffas på ett kafé i närheten av slottet där vi diskuterade hur vi ska få upp intresset för klubben. Vädret var bästa tänkbara och Örebro visade upp sin bästa sida..

Bussfärd till Svampen där vi åt middag och tittade på utsikten 58 m högt. Några mobilproblem löstes under middagen..

Åter till hotellet där vi samlades för diskutera fram fortsatt verksamhet, och frågor vi ska ta upp under morgondagen.

17 maj
Rose-Marie Frebran..
Seniorer lär seniorer It, digital delaktighet, medlemsnyttan, rabatter som du kan ta del av. Kontantupproret. Varje klubb kommer att få en kontaktperson från styrelsen. Framtidsgruppens arbete..
Något av detta hon tog upp.

Vi tog upp vårt problem med dåligt intresse för det vi erbjuder. Forum som skulle vara en mötesplats, men med minskat intresse.
SnSws hemsida är svårläst i mobiler..

Vi har spånat fram lite idéer får se hur vi kan utveckla detta.
Ett nytt försök med klubbträff i höst..

Till lunch fick vi besök av Lennart Gunnarsson från Örebroklubben.

Dags att avsluta och trevligt att träffas men önskat att fler deltagit.