Verksamhetsplan -18

VERKSAMHETSPLAN för är 2018.

SENIORNET INTERNET fortsätter utveckla verksamheten med Forum, Facebook och Skype
Den verksamhetskonferens som hölls i Västerås under våren 2017 blev lyckad.
Vi genomförde en konferens 2018 i Uppsala, som också var lyckad. Vi fortsätter att försöka få flera sådana konferenser på andra platser i landet, så att flera av våra medlemmar har möjlighet att delta. SeniorNet Swedens årsstämma 2017 och 2A18 beslöt att inga\- medlemmar får vara ”direktanslutna” till SeniorNet Sweden. Samtliga ska vara klubbanslutna och Seniornet lnternet ska aktivt verka för att dessa medlemmar erbjuds medlemskap i vår klubb.
Vi tror på att lnternetklubben ska leva vidare och utvecklas.