Välkommen

 till SeniorNet Internet

Vi är klubben för Dig som inte har någon klubb i Din närhet
men ändå vill ha samma möjligheter att påverka som andra klubbar.

Vi har en sluten grupp på Facebook för bara medlemmar,

en samlingsplats där vi kan träffas och utbyta tankar.

Här kommer att ligga information om vad som händer.

Ytterligare information finns under de olika grupperna i mörka listen.

info@seniornetinternet.se

Top